იურიდიული კონსულტაცია / მომსახურება

კერძო სამართალი

გადახდისუუნარობის სამართალი

შრომის სამართალი

არბიტრაჟის, სპეციალისტის (აუქციონის) მომსახურება

სანოტარო სამართალი

საგადასახადო სამართალი

საჯარო სამართალი, სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა

სარეგისტრაციო მომსახურება

სისხლის სამართალი

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა (ფულის გათეთრების) და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

სამართლებრივი დავის წარმოება

საკონტაქტო ინფორმაცია

GPN - Global Professional Network

  • ყაზბეგის გამზ. 16, თბილისი 0160
  • ტელ.: +995 322 24 12 00
  • ტელ.: +995 595 11 77 25
  • E–mail: info@gpn.ge
  • ვებ–გვერდი: www.gpn.ge