სხვადასხვა

AML/CFT (ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო სისტემა)

„აშშ მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაუმჯობესების და უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) შესრულების მიზნით შეთანხმებით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულების შეფასებასთან/დანერგვასთან დაკავშირებული კონსულტაცია/მომსახურება

შესაბამისობის (Compliance) სისტემის შეფასებასთან/დანერგვასთან დაკავშირებული კონსულტაცია/მომსახურება

პრობლემურ დავალიანებებთან მუშაობის სისტემის შეფასება/შემუშავება

პრობლემური დავალიანების ამოღება

ლოკალური და საერთაშორისო (MasterCard) საგადახდო ბარათების ემისიის ორგანიზება

საკონტაქტო ინფორმაცია

GPN - Global Professional Network

  • ყაზბეგის გამზ. 16, თბილისი 0160
  • ტელ.: +995 322 24 12 00
  • ტელ.: +995 595 11 77 25
  • E–mail: info@gpn.ge
  • ვებ–გვერდი:www.gpn.ge